پاورپوینت بالتوری سبز Green lacewing

فایل پاور پوینت در ۲۷ اسلاید با موضوع  بالتوری سبز  مناسب برای رشته های کشاورزی

از معدود شکارگر هایی است، که با امکانات محدود و هزینه اندک،  قابلیت تکثیر انبوه را دارد.

می توان آن را در برنامه های مبارزه بیولوژیک در مزرعه و گلخانه مورد استفاده قرار داد.

امروزه با مشخص شدن کارایی بالتوری ها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در مزرعه، باغات میوه و گلخانه ها، تولید آنها در مراکز خصوصی در آمریکا، کانادا و مکزیک و کشور های اروپائی انجام می شود…