تکنیک های پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت

فایل پاورپوینت با موضوع : تکنیک های پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت     دارای ۱۹ اسلاید   بخشی از متن : اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ها در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺎی ﻓـﻦ  آوری اﻃﻼﻋـﺎت ، ﻣﺸـﺘﺮی ﻣﺤـﻮری ،   ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ  ﮔﯿـﺮ ی   ﺣﺴـﺎﺑﺪاری […]

پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه ها،حجم فعالیت و سود

فایل پاورپوینت دارای ۱۹ اسلاید با موضوع : تجزیه و تحلیل هزینه ها،حجم فعالیت و سود   بخشی از متن: —مدیران برای مقاصد برنامه ریزی و تصمیم گیری خود به روابط بین هزینه ها ، حجم فعالیت و سود توجه می نمایند این تجزیه و تحلیل اثر تغییرات سطح تولید، قیمت فروش، هزینه متغیر هر […]

پایان نامه حقوق قضایی اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم

پایان نامه با موضوع : پایان نامه حقوق قضایی اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم و بررسی نحوۀ کاربرد آن در دادرسی های قضایی بر اساس مطالعۀ موردی برخی آرای صادره از مراجع دادرسی در دو کشور ایران و انگلستان است بصورت فایل word دارای فهرست بندی و منابع و مأخذ بصورت کامل می باشد […]

مقاله در مورد آلودگی هوا

مقاله ایی در مورد آلودگی هوا فایل Doc در ۳۶ صفحه مفید   بخشی از متن : مفاهيم هوا و اقليم : هواشناسي تنها مطالعه سطوح پاييني جو را كه داراي تغييرات دائمي است در بر مي گيرد. تغييرات روزانه وضعيت جو در لايه پايين جو را وضعيت جوي يا وضع هوا مي گويند. به […]

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

 فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی حسابداری      Accounting Information Systems  اجرا و بهره برداری از سیستم دارای ۴۱ اسلاید   بخشی از متن: اهداف فصل: ۱-شناسایی فعالیتهایی که در سومین و چهارمین مرحله چرخه سیستم انجام میشود. ۲-آشنایی با چگونگی مشارکت حسابرسان در اجرای سیستم ۳-دانستن چگونگی انجام بررسی پس از اجرای سیستم ۴-یادگیری چگونگی […]

پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای ABC

فایل پاور پوینت دارای ۵۵ اسلاید با موضوع  حسابداری مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت       ABC بودجه بندی بر مبنای فعالیت     ABB مدیریت بر مبنای فعالیت           ABM   بخشی از متن : تحولات سريع در صنايع توليدی جهان ، ناشی از رقابت سنگين در بازارهای جهانی ، نوآوريهای تکنولوژی و […]