پاورپوینت با موضوع خانه های تاریخی تبریز

فایل پاورپوینت با موضوع خانه های تاریخی تبریز     دارای ۸۴ اسلاید   بخشی از متن : تبریز به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای کشور با بیشینه تاریخی و فرهنگی از گذشته های دور بنیانگذار بسیاری از سبک های هنری و پیشگام در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بوده است.شهر تبریز به عنوان مرکز […]

تکنیکهای تصمیم‌ گیری حسابداری مدیریت نسخه جدید

فایل پاورپوینت با موضوع : تکنیک های پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت     دارای ۱۲ اسلاید   بخشی از متن : هر زمان که گزینه‌ های مختلفی برای انجام یک کار خاص وجود دارد، لازم است بهترین گزینه را از تمام گزینه‌ ها انتخاب کنید. این امر مستلزم تصمیم‌ گیری در بخش مدیریت […]

فایل پاورپوینت الگوریتم های یادگیری ماشین

فایل پاورپوینت الگوریتم های یادگیری ماشین   بخشی از متن : یادگیری ماشین شاخه‌ای از فناوری هوش مصنوعی است که از شیوه‌ها یا الگوريتم‌های خاص برای ساخت خودکار مدل‌هایی از داده استفاده می‌کند. برخلاف یک سیستم معمولی که با پیروی از قوانین مشخص یک وظیفه را انجام می‌دهد، یک سیستم یادگیری ماشین از طریق تجربه […]

فایل پاورپوینت با موضوع اصول مديريت و تئوری سازمان

پاورپوینت با موضوع اصول مديريت و تئوری سازمان   بخشی از متن : تعریف سازمان و انواع آن: گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به ‌‍‎‏‍اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می‌کنند. سازمان‎های انتفاعی و غیرانتفاعی سازمان‎‎های تولیدی و خدماتی سازمان‎‎های دولتی […]

پاورپوینت اهمیت و ضروریات استفاده از جلبکها

فایل پاورپوینت با موضوع : اهمیت و ضروریات استفاده از جلبکها    بخشی از متن : اهمیت استفاده از جلبکها بی نيازی به خاک زراعی و آب شيرين  قدرت استقرار آنها بر روی بسترهای سخت سنگی و بسترهای مصنوعی  سازش پذيری بالای آنها با شرايط سخت آبهای دريايی و اقيانوسی  داشتن پيگمان های فتوسنتزی جانبی […]

تکنیک های پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت

فایل پاورپوینت با موضوع : تکنیک های پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت     دارای ۱۹ اسلاید   بخشی از متن : اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ها در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺎی ﻓـﻦ  آوری اﻃﻼﻋـﺎت ، ﻣﺸـﺘﺮی ﻣﺤـﻮری ،   ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ  ﮔﯿـﺮ ی   ﺣﺴـﺎﺑﺪاری […]