فایل پاورپوینت با موضوع اصول مديريت و تئوری سازمان

پاورپوینت با موضوع اصول مديريت و تئوری سازمان   بخشی از متن : تعریف سازمان و انواع آن: گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به ‌‍‎‏‍اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می‌کنند. سازمان‎های انتفاعی و غیرانتفاعی سازمان‎‎های تولیدی و خدماتی سازمان‎‎های دولتی […]

پاورپوینت اهمیت و ضروریات استفاده از جلبکها

فایل پاورپوینت با موضوع : اهمیت و ضروریات استفاده از جلبکها    بخشی از متن : اهمیت استفاده از جلبکها بی نيازی به خاک زراعی و آب شيرين  قدرت استقرار آنها بر روی بسترهای سخت سنگی و بسترهای مصنوعی  سازش پذيری بالای آنها با شرايط سخت آبهای دريايی و اقيانوسی  داشتن پيگمان های فتوسنتزی جانبی […]

تکنیک های پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت

فایل پاورپوینت با موضوع : تکنیک های پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت     دارای ۱۹ اسلاید   بخشی از متن : اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ها در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺎی ﻓـﻦ  آوری اﻃﻼﻋـﺎت ، ﻣﺸـﺘﺮی ﻣﺤـﻮری ،   ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ  ﮔﯿـﺮ ی   ﺣﺴـﺎﺑﺪاری […]

پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه ها،حجم فعالیت و سود

فایل پاورپوینت دارای ۱۹ اسلاید با موضوع : تجزیه و تحلیل هزینه ها،حجم فعالیت و سود   بخشی از متن: —مدیران برای مقاصد برنامه ریزی و تصمیم گیری خود به روابط بین هزینه ها ، حجم فعالیت و سود توجه می نمایند این تجزیه و تحلیل اثر تغییرات سطح تولید، قیمت فروش، هزینه متغیر هر […]

پایان نامه حقوق قضایی اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم

پایان نامه با موضوع : پایان نامه حقوق قضایی اصل تکلیف به ارائه دلایل تصمیم و بررسی نحوۀ کاربرد آن در دادرسی های قضایی بر اساس مطالعۀ موردی برخی آرای صادره از مراجع دادرسی در دو کشور ایران و انگلستان است بصورت فایل word دارای فهرست بندی و منابع و مأخذ بصورت کامل می باشد […]

مقاله در مورد آلودگی هوا

مقاله ایی در مورد آلودگی هوا فایل Doc در ۳۶ صفحه مفید   بخشی از متن : مفاهيم هوا و اقليم : هواشناسي تنها مطالعه سطوح پاييني جو را كه داراي تغييرات دائمي است در بر مي گيرد. تغييرات روزانه وضعيت جو در لايه پايين جو را وضعيت جوي يا وضع هوا مي گويند. به […]