تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

یک پایان نامه فایل word دارای ۱۴۰ صفحه مفید تحت عنوان   تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی   (مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)

 

بخشی از متن :

یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد،‌ در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند.

 

 

 

رایگان – خرید