اکولوژی حشرات تعریف و تاریخچه

فایل داری ۵۴ صفحه بصورت word می باشد

 

بخشی از متن :

آنچه که به عنوان آب و هوا تعریف می شود نتیجه تأثیر و برهم کنش عوامل محیطی نظیر حرارت، بارندگی، خشکسالی و دی اکسید کربن است که تغییر در هر یک ازاین عوامل باعث به وجود آمدن تغییرات آب و هوا می گردد و تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر جمعیت حشرات آفت و نیز دشمنان طبیعی بر جای می گذارد. بعلت اینکه حشرات ارگانیزم های خونسردی هستند، دمای بدنشان تابع دمای محیطی است که در آن زندگی می کنند و شاید به جرأت بتوان گفت که دما مهمترین فاکتوری است که رشد و نمو، پراکنش، تولید مثل و رفتار حشرات را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد…