پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای ABC

فایل پاور پوینت دارای ۵۵ اسلاید با موضوع 

حسابداری مدیریت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت       ABC

بودجه بندی بر مبنای فعالیت     ABB

مدیریت بر مبنای فعالیت           ABM

 

بخشی از متن :

تحولات سريع در صنايع توليدی جهان ، ناشی از رقابت سنگين در بازارهای جهانی ، نوآوريهای تکنولوژی و پيشرفت سيستمهای کامپيوتری بوده است . اين تحولات موجب شده است که شرکتهائي که توان هم آهنگ کردن عمليات خود را باشرايط جديد داشته اند بصورت شرکتهايی موفق جهانی درآيند و شرکتهائی که چنين توانی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند. در شرايط جديد ، حسابداران مديريت نيز ناچار از ابداع و بکارگيری روشها و سيستمهايی بوده اند که جوابگوی نيازهای روز شرکتها باشد و از جمله اين روشها

 

 

                              

RIAL 50,000 – خرید