انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: دو روش برای بستن ping در سرور
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
گاهی اوقات مدیران سرور برای جلوگیری از بعضی از انواع داس (Denial-of-service ) احتیاج به مسدود کردن ping دارند. در زیر دو روش برای اعمال این کار بیان شده است.

روش اول :


کد PHP: nano /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all


مقدار این فایل رو از صفر به یک تغییر دهید.

برای اعمال شدن تنظیمات به صورت دائم در فایل :


کد PHP: nano /etc/sysctl.conf


علامت # کنار همین خط را بردارید. و save کنید. سپس برای اعمال تنظیمات در همان لحظه از دستور زیر استفاده کنید :


کد PHP: sysctl -pروش دوم :

با استفاده از iptables پروتکل icmp را مسدود میکنیم

کد PHP:
# iptables -A INPUT -p icmp -j DROP