انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: قولنامه یا مبایعه*نامه چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
This link goes to an HTTPS secured site.املاک ونک : قولنامه از دو کلمه قول به علاوه نامه می باشد ، نوشته*ای است عادیکه براساس توافق بین خریدار و فروشنده می باشد که توافق خود را که مورد معامله چگونه و در چه تاریخی انجام می دهند را بصورت مکتوب می آورند .

مبایعه*نامه ریشه عربی دارد . این سند انجام تعهد بین خریدار و فروشنده را الزامی کرده است که این باعث می شود که مبایعه نامه در محاکم مورد قبول باشد ، در مبایعه نامه به صراحت خرید و فروش چیزی است که در مبایعه نامه قید شده است .پس بین قولنامه و مبایعه نامه تفاوتهایی چه از نظر جامعه و چه عرفی وجود دارد . در حال حاضر قولنامه بیشتر در خرید و فروش بین مردم استفاده می شود

با اینکه بعضی از معاملات و قول و قراری که بین مردم انجام می شود بصورت عادی تنظیم می شود و با امضاء دو شاهد قرارداد بسته می شود . اما در بعضی معاملان قولنامه ای خرید ملک یا ماشین باید بصورت محضری و رسمی تنظیم شود . چون امکان دارد در آینده برای نقل و انتقال This link goes to an HTTPS secured site.اسناد ملکی دچار مشکل شویم.
منبع : This link goes to an HTTPS secured site.املاک زعفرانیه
‌‌