پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه ها،حجم فعالیت و سود

تجزیه و تحلیل هزینه ها

فایل پاورپوینت دارای ۱۹ اسلاید با موضوع : تجزیه و تحلیل هزینه ها،حجم فعالیت و سود

 

بخشی از متن:

—مدیران برای مقاصد برنامه ریزی و تصمیم گیری خود به روابط بین هزینه ها ، حجم فعالیت و

سود توجه می نمایند این تجزیه و تحلیل اثر تغییرات سطح تولید، قیمت فروش، هزینه متغیر هر واحد یا هزینه های ثابت بر درآمد کل،

هزینه های کل و سود عملیاتی را بررسی میکند…

 

Buy Now button download - پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه ها،حجم فعالیت و سود