پاورپوینت بالتوری سبز Green lacewing

بالتوزی سبز

فایل پاور پوینت در ۲۷ اسلاید با موضوع  بالتوری سبز  مناسب برای رشته های کشاورزی

از معدود شکارگر هایی است، که با امکانات محدود و هزینه اندک،  قابلیت تکثیر انبوه را دارد.

می توان آن را در برنامه های مبارزه بیولوژیک در مزرعه و گلخانه مورد استفاده قرار داد.

امروزه با مشخص شدن کارایی بالتوری ها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در مزرعه، باغات میوه و گلخانه ها، تولید آنها در مراکز خصوصی در آمریکا، کانادا و مکزیک و کشور های اروپائی انجام می شود…

 

کلیک نمایید