مقاله ISI با موضوع رابطه بین سواد مالی و اختلافات مالی بهمراه ترجمه

ایران سرو

تاثیر سواد مالی در اختلافات مالی برای ناظران حیاتی است.  نتایج نشان دادند که سواد مالی می تواند اختلافات مالی را کاهش دهد.  بنابراین،  دولت باید فعالانه به مردم آموزش دهند تا دانش مالی بیشتری برای کاهش اختلافات مالی به دست آوردند. ما همچنین دریافتیم که افراد ۳۰-۴۹ سال، فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان خانه دار به احتمال زیاد  اختلاف مالی را تجربه کرده اند. در مقابل، کسانی که با میانگین ​​درآمد متوسط سالانه خانوار ​​ ۱.۲۳-۲،(NTD 1.23–۲.۱۵ million)   پایین ترین سطح از تجربه اختلاف مالی را نشان دادند. ما همچنین واکنش مردم در مواجهه با اختلافات مالی را بررسی کردیم.

 

دارای ۴۸ صفحه ترجمه تخصصی فارسی

فایل فشرده حاوی فایل اصلی بهمراه ترجمه کامل و نسخه word و pdf

 

Buy Now button download - مقاله ISI با موضوع رابطه بین سواد مالی و اختلافات مالی بهمراه ترجمه