مقاله کشت هیدروپونیک

مقاله کشت هیدروپونیک

مقاله با موضوع هیدروپونیک و کشت هیدروپونیک دارای ۱۹ صفحه دارای منابع و مأخذ و کامل بصورت فایل Word

 

بخشی از متن :

با رشد روزافزون جمعیت در جهان تامین غذا یکی از مسائل بسیار مهم در سرتاسر جهان می باشدو کشورهای مختلف سعی در بست و گسترش و بهینه سازی هر چه بیشتر فرایند تولید محصولات کشاورزی  برای پاسخ دادن به نیازها می باشند ، از طرفی مشخص است منابع طبیعی محدود و با این روند و رشد جمعیت در آینده ایی نزدیک حجم تولیدات حاضر  نمی تواند جوابگوی آن باشد ، از محدودیت ها می توان محدودیت های خاک ، آب ، اقلیم مناسب ، بمنظور کشت و پرورش محصولات کشاورزی نام برد ، ضمناً استفاده بیش از حد و نابجا از منابع طبیعی باعث شده که روز به روز محیط زیست از حالت طبیعی خود خارج و رو به فرسایش ، آلودگی و   بی نظمی اکولوژیکی گردد…

 

Buy Now button download - مقاله کشت هیدروپونیک