مقاله نانو مواد و تصفیه آب، فرصت ها و چالش ها

مقاله نانو مواد و تصفیه آب، فرصت ها و چالش ها

یک مقاله کامل بصورت Word دارای ۵۰ صفحه در فایل فوق فهرست بهمراه منابع و مأخذ چکیده فارسی و انگلیسی موجود است و بسیار کامل می باشد …

نانو مواد و تصفیه آب : فرصت ها و چالش ها

Nanomaterials and Water Purification: Opportunities and Challenges

 

بخشی از متن :

پیشرفت در علم و مهندسی در مقیاس نانو نشان می دهد که بسیاری از مشکلات کنونی در ارتباط با کیفیت آب می تواند مرتفع گردد  و یا تا حد زیادی با استفاده از مواد جاذب در مقیاس نانویی ، نانوکریستالها ، نانوذرات فعال زیستی ، غشاء کاتالیستی نانویی و نانوذرات پیشرفته در میان سایر محصولات و فرآیندهای حاصل از توسعه فناوری نانو بهبود بخشیده شود. نوآوری در توسعه فن آوری های جدید برای شیرین نمودن آب یکی از این دستاورد ها می باشد. علاوه بر این محصولات تولیدی توسط فناوری نانو باعث کاهش غلظت مقادیر ترکیبات سمی به کمتر از حد یک قسمت در يك میلیارد در آب می گردد

 

Buy Now button download - مقاله نانو مواد و تصفیه آب، فرصت ها و چالش ها