مقاله در مورد هندوانه‌های مکعبی

مقاله در مورد هندوانه‌های مکعبی

مقاله با موضوع هندوانه های مکعبی دارای ۲۵ صفحه و کامل دارای منابع و مأخذ و بسیار کار آمد

تاریخچهی تولید هندوانه‌های مکعبی :

علاقه به پرورش هندوانه‌هایی با اشکال غیر متعارف و ظاهری فانتزی به‌ویژه مکعبی به‌صورت روز افزونی در حال افزایش است. تولید هندوانه و سایر میوه جات مکعبی شکل (Square Fruit) به‌عنوان روشی جدید و نوظهور (Novelty) طی سال های اخیر در علم باغبانی مطرح گردیده است(آیریس، ۲۰۱۰).

 

Buy Now button download - مقاله در مورد هندوانه‌های مکعبی