فونت های فارسی ویندوز

فونت فارسی

هر کاربر کامپیوتر فارسی زبان برای یک ویندوز نیاز به  فونت فارسی دارد. این مجموعه فونت کاربردی و رایج را که در اکثر فایلهای متنی و برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد را به شما معرفی می کنیم.

توضیحات
  • فایل را از حالت فشرده خارج کنید و فونت ها را در مسیر C:\Windows\Fonts کپی کنید