فناوری نانو در بسته بندی مواد غذایی

seyf

این فایل بصورت Word دارای ۲۱ صفحه و منابع و مأخذ می باشد

 

بخشی از متن :

 

با توجه به پیشرفت هاي روز افزون درزمینة تولید، توزیع و فرآیند  مواد غذایي، افزایش ایمني غذا نیز اهمیت به سزایي یافته است. یکي از راهکارهاي جدید براي  افزایش امنیت غذایي استفاده از فناوري نانو مي باشد. مواد تولید شده بر اساس فناوری نانو علاوه  بر ایمني بهداشتي بالاتر داراي قیمت کمتر و کیفیت بالاتر مي باشند  …