سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سیتم های اطلاعات حسابداری

 فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی حسابداری      Accounting Information Systems

 اجرا و بهره برداری از سیستم

دارای ۴۱ اسلاید

 

بخشی از متن:

اهداف فصل:

۱-شناسایی فعالیتهایی که در سومین و چهارمین مرحله چرخه سیستم انجام میشود.

۲-آشنایی با چگونگی مشارکت حسابرسان در اجرای سیستم

۳-دانستن چگونگی انجام بررسی پس از اجرای سیستم

۴-یادگیری چگونگی حسابداری مناسب هزینه های یک سیستم اطلاعاتی حسابداری.

 

Buy Now button download - سیستم های اطلاعاتی حسابداری