تبیین ارزش و منزلت ازدواج و خانواده در اسلام

ez

فایل word دارای ۱۷ صفحه و منابع و مأخذ با موضوع تبیین ارزش و منزلت ازدواج و خانواده در اسلام

 

بخشی از متن :

ازدواج شاید مهمترین تعهد عاطفی و حقوقی است که در بزرگسالی منعقد می گردد و نقطه عطفی در رشد و تعالی شخص تلقی می شود. پس افراد برای داشتن خانواده ای پویا، آرام بخش و متکامل نیازمند ازدواجی موفق و آگاهانه هستند. هدف بررسی و تبیین جایگاه ازدواج می باشد…